Ercomi MY SPACE

Vi erbjuder universella akustiska möbler för strukturering av kontorslokaler. MY SPACE ger användaren kreativ frihet och serverar två funktioner åt gången

Ett skärmsystem som hjälper dig att fly från kontorsbuller

Vi erbjuder universella akustiska möbler för strukturering av kontorslokaler. Ercomi MY SPACE ger användaren en kreativ frihet. Våra skärmar fyller två funktioner de absorberar ljud och sätter gränser för områden.  Vi erbjuder ett stort antal färger så kan du låta skärmarna smälta in i din miljö. Med Ercomi MY SPACE kan ni skapa separata utrymmen eller ordna arbetsplatser individuellt eller i grupper.

Ercomi MY SPACE Skrivbord har ett integrerat skrivbord. Ercomi MY SPACE är fristående skärmar som du kan använda för att ordna önskade lösningar.