Ercomi MEDIA

Ercomi MEDIA-konferensvägg låter dig integrera dagens teknik i dina mötesområden. Det ger dig ett enkelt sätt att visa presentationer och delta i videokonferenser och möten.

Konferensvägg – en smart lösning för mötesområden

Ercomi MEDIA-konferensvägg låter dig integrera dagens teknik när du har dina möten. Ercomi MEDIA ger dig ett enkelt sätt att visa presentationer och delta i videokonferenser och genomföra möten.  Du kan också välja MEDIA-vägg med ett eluttag och med en kabelport för trådhantering.

  • Ercomi Media
  • Ercomi Media
  • Ercomi Media
  • Ercomi Media
  • Ercomi Media
  • Ercomi Media