Ercomi JAZZ Tyst Box

Ercomi JAZZ Tyst Box

Ercomi JAZZ Tyst Box ger ett privat och lugnt utrymme för möten

Ercomi JAZZ Tyst Box är en lugn plats för reträtt i din kontorsmiljö designad för möten, brainstorming, individuellt arbete eller avkoppling. JAZZ Tyst Box är tillverkad av speciellt ljudabsorberande material som ger ljudabsorption av klass C.

JAZZ Tyst Box-alternativet med ett bord och en skärmhållare gör att du enkelt kan arbeta på din dator och visa visuell information på skärmen. Du kan bara välja en akustisk yttersida men anpassa det inre utrymmet för dina specifika behov.

  • Ercomi JAZZ Tyst Box
  • Ercomi JAZZ Tyst Box

Välj produktmaterial och färgkombinationer som passar ditt kontor och kompletterar interiörlösningarna.