Ercomi DESK 760 Skrivbordsskärm

Ercomi DESK 760 Skrivbordsskärm

Ercomi DESK 760 Skrivbordsskärm erbjuder dig integritet utan att du känner dig isolerad

Ercomi DESK 760 Skrivbordsskärm förbättrar därför er ljudkomfort på arbetsplatsen utan att skilja kollegor från varandra. Med andra ord så kan de kommunicera fritt. Sidoskärmar är längre än skrivbordet vilket ger en större känsla av integritet.

Vår Ercomi DESK 760 akustiska skrivbordsskärmar är därför perfekta för dem som behöver en lösning från de mest distraherande bullerkällorna. Då Ercomi DESK 760 har framför allt klass C-ljudabsorption. Ercomi DESK 760 är dessutom fyllda med ljudabsorberande material och kan kläs med tyg efter eget val. Ercomi tillhandahåller ett brett utbud av färgalternativ och funktionalitet.Ercomi DESK 760 fungerar bra i olika utrymmen.

  • Ercomi DESK 760 Skrivbordsskärm

Koncentration och kommunikation
Två av de huvudsakliga åtgärder som sker på kontoret – koncentration och kommunikation – kräver avdelade zoner för att säkerställa att anställda arbetar effektivt utan att störa varandra.

Ett ordentligt utformat kontor ger ett antal fördelar för företaget och dess anställda. Det är en investering som snart ger en avkastning.

  • möjlighet att utföra olika uppgifter under bekväma förhållanden
  • öka anställdas effektivitet, tillfredsställelse och engagemang
  • starkare identifiering med arbetsplatsen
  • underlättade processen för att attrahera och hålla värdefulla medarbetare i organisationen

Färgerna ändrar inte bara vårt humör, utan de kan också påverka vår produktivitet på jobbet. Det är därför oerhört viktigt för arbetsytan att bjuda in och uppmuntra människor att stanna i det på olika sätt. Färger är bara ett av dessa sätt! De är väl anpassade till kontorets design och kan bidra till att öka attraktiviteten för enskilda zoner på kontoret.